Medical Line
Francuska 12, 11000 Beograd, Srbija Ponedeljak - Petak 12:00-18:00 +381 65 604 2340

Dermoskopija ili dermatoskopija kože je pregled pri kom se posmatraju pigmentne lezije na površini kože u cilju detekcije malignih promena.  Pregled je neinvazivan a dobro korelira sa patohistološkim nalazom i vrlo je važan pri dijagnostici. Aparat koji se koristi nazivamo dermatoskop. On uveličava promenu zahvaljujući optičkom sistemu sočiva i izvoru polarizovane svetlosti  a modernije varijante kroz upotrebu softvera omogućavaju kompjutersku analizu i praćenje.

Vaš lekar dermatolog će obratiti pažnju na:

-simetričnost ili asimetričnost struktura

-uniformnost tj. obrazac

-distribuciju pigmenta i pojavu boja

-vaskularnu morfologiju

-granice lezija koje mogu biti jasne ili ne

-pojavu eventualnih ulceracija

-rast promene.

Važna je tačna i pouzdana dijagnostika. Brojne promene su nevidljive golim okom i zbog toga se preporučuju preventivni pregledi u cilju rane detekcije melanoma.

Dr Branka Ostojić